har.monic

28 tekstów – auto­rem jest har.mo­nic.

jest nadzieja, że świat jeszcze trochę pomyśli

Dzi­siaj, kiedy ro­biłam za­kupy w kauf­lan­dzie - niedaw­no ot­wartym w moim mieście, oka­zało się, że są osob­ne ka­sy dla rodziców z dziećmi. Przy ta­kiej ka­sie jest in­formac­ja, że nie ma słodyczy.

Nie [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 20:20

kauf.land

z moim okiem
był wszędzie

skand 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 17:14

12 groszy

i płać
więcej
proszę

*wer­sja dla miękkich - op­cja do wy­boru :) 

wiersz • wczoraj, 13:11

12 groszy

i płacz
proszę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:43

przyciski góra dół

za grosz fantazji
sa­ma spałam spokojnie
po środku 

fraszka • wczoraj, 10:15

pa pa jęczyna

zostaw
ro­sa błyszczy 

fraszka • wczoraj, 09:54

ciii troje (n) *

ra­no z wdzięcznością
przy­biegły dzieci
i ob­sy­pały nią

mój samochód

bu­kiecik różyczek
za wycieraczką
stok­rotka do góry nogami
ma­leńki żółty dzwoneczek

i ma­ny many


(płatków zerwanych)

* X sa­ra Pi casso 

wiersz • wczoraj, 09:50

spadła z drzewa

i grała na liściach
igłach i dzwonkach

"wszys­cy myśleli"
że to fujara 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 19:44

potargały sad

po­nad małymi wioskami
deszcze nies­po­koj­ne...
a duże dzieci się cieszą
że jeszcze urosną... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 17:37

kiełki

jeszcze w ziemi nic nie zasiane
a już chcesz całe pole
duecić 

wiersz • przedwczoraj, 03:28
har.monic

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 20:45Eazy sko­men­to­wał tek­st jest nadzieja, że świat [...]

wczoraj, 20:34har.monic sko­men­to­wał tek­st jest nadzieja, że świat [...]

wczoraj, 20:25Eazy sko­men­to­wał tek­st jest nadzieja, że świat [...]

wczoraj, 20:20har.monic do­dał no­wy tek­st jest nadzieja, że świat [...]

wczoraj, 20:14har.monic sko­men­to­wał tek­st sztuką jest za­pano­wać nad [...]

wczoraj, 20:10har.monic sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

wczoraj, 18:39har.monic sko­men­to­wał tek­st kauf.land

wczoraj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st kauf.land

wczoraj, 17:15har.monic sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

wczoraj, 17:14har.monic do­dał no­wy tek­st kauf.land