har.monic

4 teksty – auto­rem jest har.mo­nic.

godzina zwierzeń

jeśli co­kol­wiek napiszę
to się rozlecę

po wszystkich
kru­kach i wronach 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 11 grudnia 2017, 09:15

***

na­wet zza światów słyszę
jak roz­wi­ja się
liść łagodności 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 grudnia 2017, 15:17

czło wiek

era tyka 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 grudnia 2017, 16:22

no(k)turn

zos­ta­wiła tu j.ego
między swoimi
naj­lep­szy­mi cytatami 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 20 września 2017, 21:21
har.monic

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 grudnia 2017, 23:13yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

15 grudnia 2017, 15:13sprajtka sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

15 grudnia 2017, 10:37har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

15 grudnia 2017, 10:36har.monic sko­men­to­wał tek­st errata

12 grudnia 2017, 23:11yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

12 grudnia 2017, 17:11har.monic sko­men­to­wał tek­st zamknięty umysł to ten [...]

12 grudnia 2017, 17:04har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

12 grudnia 2017, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

11 grudnia 2017, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

11 grudnia 2017, 10:54marka sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń