har.monic, strona 2

44 teksty – auto­rem jest har.mo­nic.

wino grono

są ludzie
wy­dychający
tlen 

wiersz • 5 listopada 2017, 22:03

zorza

biała niedźwiedzica
t(r)undra
pod­szy­ta miłością

polarną 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 listopada 2017, 15:58

anima mundi

rze­ki wpływają
do morza

łabędź nie wzbi­je się
w niebo

współczes­ny człowiek
zat­rzy­mał się gdzieś...
w plenerze

all inclusive 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 listopada 2017, 16:09

sza las

ich domem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 listopada 2017, 20:11

w pus­tym le­sie słychać bi­cie serca
w opuszczo­nym mieście tyl­ko obi­ja się o uszy
echo życia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 listopada 2017, 10:32

nagłość

drze­wa roz­bierają się
do snu

wiatr pościelił
wszys­tkie liście na gołej ziemi 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 listopada 2017, 20:58

zgaszony

czy­tałam niebo
i trójwy­miaro­we chmury

oczy człowieka 

wiersz • 30 października 2017, 21:44

auto strata?

chmur­ne niebo

wyświet­liło jednak

prze­rywaną tęczę


*in­sp. podróż autostradą 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2017, 20:04

Mądrości nie znaj­dziesz na górze, to raczej podziem­na rzeka. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 października 2017, 10:53

Biegu rze­ki nie zmienisz, ani składu wo­dy, możesz tyl­ko za­nurzyć się, al­bo stanąć na brzegu. 

aforyzm • 28 października 2017, 21:56
har.monic

Zobaczyć świat w ziarenku piasku, Niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, W godzinie – nieskończoność czasu. [William Blake]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 listopada 2017, 21:20róż li­la sko­men­to­wał tek­st sza las

13 listopada 2017, 17:04har.monic wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2017, 17:03har.monic wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

13 listopada 2017, 00:41Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st obiad da nie 

12 listopada 2017, 15:34har.monic sko­men­to­wał tek­st Antaradan

11 listopada 2017, 17:39har.monic sko­men­to­wał tek­st Tylko najgłębsza in­tros­pek­cja we [...]

10 listopada 2017, 20:06har.monic sko­men­to­wał tek­st prince dens

10 listopada 2017, 20:01har.monic do­dał no­wy tek­st al-ejki

10 listopada 2017, 19:16Irracja sko­men­to­wał tek­st prince dens

10 listopada 2017, 17:50har.monic sko­men­to­wał tek­st prince dens