har.monic, erotyki

4 teksty (ero­tyki) – auto­rem jest har.mo­nic.

sine qua non

on 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 8 listopada 2017, 22:21

medium

dro(a)bina
fantazji

*dedykowane 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 27 października 2017, 18:37

origiami

stanął mi
cały świat w tobie
na głowie 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 12 października 2017, 15:03

nic się nie pali

roz­chodzisz się ciepłem po mo­jej wewnętrznej stro­nie
duch.a
jak­byś co ra­no parzył mi miętę
a wie­czo­rami kąpał ciałą w pokrzywach 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 11 października 2017, 22:44
har.monic

Zobaczyć świat w ziarenku piasku, Niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, W godzinie – nieskończoność czasu. [William Blake]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 listopada 2017, 21:20róż li­la sko­men­to­wał tek­st sza las

13 listopada 2017, 17:04har.monic wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2017, 17:03har.monic wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

13 listopada 2017, 00:41Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st obiad da nie 

12 listopada 2017, 15:34har.monic sko­men­to­wał tek­st Antaradan

11 listopada 2017, 17:39har.monic sko­men­to­wał tek­st Tylko najgłębsza in­tros­pek­cja we [...]

10 listopada 2017, 20:06har.monic sko­men­to­wał tek­st prince dens

10 listopada 2017, 20:01har.monic do­dał no­wy tek­st al-ejki

10 listopada 2017, 19:16Irracja sko­men­to­wał tek­st prince dens

10 listopada 2017, 17:50har.monic sko­men­to­wał tek­st prince dens