har.monic, dzienniki

4 teksty (dzien­ni­ki) – auto­rem jest har.mo­nic.

ze znanie

je­dyny związek ja­ki mam
to z naturą


człowieka 

dziennik • 6 listopada 2017, 23:19

piekło

co w tym pięknego
jeśli za nic na świecie
nie chcesz wrócić po śla.dach 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 października 2017, 21:44

litery 3de

niektórzy
a może to tyl­ko je­den człowiek
pot­ra­fią do mnie mówić

w zakątkach miasta
za­pachem lasu
i w deszczu
który wciąż nie wie czy ma płakać
czy może też

się śmiać 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 października 2017, 20:51

no(k)turn (on)

zos­ta­wiła tu j.ego
między swoimi
naj­lep­szy­mi cytatami 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2017, 21:21
har.monic

Zobaczyć świat w ziarenku piasku, Niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, W godzinie – nieskończoność czasu. [William Blake]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 listopada 2017, 21:20róż li­la sko­men­to­wał tek­st sza las

13 listopada 2017, 17:04har.monic wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2017, 17:03har.monic wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

13 listopada 2017, 00:41Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st obiad da nie 

12 listopada 2017, 15:34har.monic sko­men­to­wał tek­st Antaradan

11 listopada 2017, 17:39har.monic sko­men­to­wał tek­st Tylko najgłębsza in­tros­pek­cja we [...]

10 listopada 2017, 20:06har.monic sko­men­to­wał tek­st prince dens

10 listopada 2017, 20:01har.monic do­dał no­wy tek­st al-ejki

10 listopada 2017, 19:16Irracja sko­men­to­wał tek­st prince dens

10 listopada 2017, 17:50har.monic sko­men­to­wał tek­st prince dens